Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
USZV-1-94-2009 SLOVNAFT, a.s. Bratislava Zmluva č.84/2009 odber pohonných hmôt 0 0 USZV MO SR 14.10.2009
USZV-1-102-2009 VLM SR š.p. Pliešovce Zmluva o poskytnutí služby č.91/2009 upratovanie vonkajších priestorov-zimná údržba 0 0 USZV MO SR 05.11.2009 15.04.2010
USZV-1-109-2009 Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš Zmluva č.97/2009 poskytovanie stravovania pre zamestnanov 0 0 USZV MO SR 09.11.2009 31.12.2009
USZV-1-113-2009 LOM a SLUŽBY, s.r.o. Pliešovce Dohoda o zrušení zmluvy č.2/2007-NP z dôvodu ukončenia užívania priestorov 0 0 USZV MO SR 05.11.2009 05.11.2009
USZV-1-114-2009 LOM a SLUŽBY, s.r.o. Pliešovce Dohoda o zrušení zmluvy č.10/2007- NP z dôvodu ukončenia užívania priestorov 0 0 USZV MO SR 05.11.2009 05.11.2009
USZV-1-115-2009 PUR-STAV s.r.o. Lieskovec Dodatok č.1 k Zmluve USZV-43/2009 0 0 USZV MO SR 01.06.2009 31.12.2009
USZV-1-116-2009 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany Zmluva o združenej dodávke elektrickej enenrgie č.100/2009 0 0 USZV MO SR 01.01.2010 30.06.2010
USZV-1-116-1-2009 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektrickej enenrgie č.100/2009 0 0 USZV MO SR 01.01.2010 30.06.2010
VN-15-10-09-2008.pdf CCS s.r.o.,Plynárenská 7/B, BA pové karty CCS Limit,karty CCS,UTA/CCS na odber PHM 0 0 VN SNP RK 10.09.2008
VN-17-19-09-2006.pdf CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Plynárenská 7/B,BA ipové karty CCS LIMIT, ďalšie karty CCS, resp. UTA /CCS na odber PHM 0 0 VN SNP RK 19.09.2006 19.09.2008
VN-25-01-08-2008.pdf eská spořitelna, a.s.,Olbrachtova 1929/62,140 00 Praha 4 Finančná a konzultačná podpora MFSR projektu,, Komplexná modernizácia ÚVN v Ružomberku" 0 0 VN SNP RK 01.08.2008
VN-26-29-04-2008.pdf DIMEA Group , s.r.o.,Polívkova 15,Olomouc Mikropočítačvý systém VarCor PF7 0 0 VN SNP RK 29.04.2008 28.05.2008 zmluv.cena bez DPH
PSBZV-128-11/2007 FALCO GROUP, s.r.o. dodatok č.1-Vykonávanie fyzickej ochrany objektov - sklady NZ Širiny Zvolen 0 0 PSB Zvolen 16.05.2007 30.11.2007
PSBZV-128-18/2007 FALCO GROUP, s.r.o. dodatok č.2-Vykonávanie fyzickej ochrany objektov - sklady NZ Širiny Zvolen 0 0 PSB Zvolen 10.10.2007 31.10.2007
PSBZV-136-11/2007 PRIMA INVEST, spol. s r.o. dodatok č.2-Personálne zabezpečenie obsluhy energetických zariadení posádkovej správy budov 0 0 PSB Zvolen 13.08.2007 31.12.2007
PSBZV-136-13/2007 PRIMA INVEST, spol. s r.o. dodatok č.3-Personálne zabezpečenie obsluhy energetických zariadení posádkovej správy budov 0 0 PSB Zvolen 17.10.2007 31.12.2007
PSBZV-191-2/2007 PRIMA INVEST, spol. s r.o. dodatok č.1-Strojné zametanie a polievanie spevnených plôch, komunikácií a chodníkov v prieastroch v správe PSB Zvolen 0 0 PSB Zvolen 20.11.2007 30.11.2007
PSBBB-18-13/2007 Severoslovenská stavebná, s.r.o " Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán" 0 0 PSB Banská Bystrica 21.03.2007 31.10.2007
PSBBB-18-13-12/2007 Severoslovenská stavebná, s.r.o Dodatok č. 1 KaVSÚ-1-260/2007 k ZoD " Krížna, oprava vonkajšieho oplotenia a brán" 0 0 PSB Banská Bystrica 06.08.2007 31.10.2007 nebola tu v tabuľke
PSBBB-184-4/2007 SimKor, s.r.o dodatok č.1-Menia sa identifikačné údaje na strane objednávateľa 0 0 PSB Banská Bystrica 01.01.2007 31.12.2007