Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSB BA 171-38/2007 PRIMA INVEST s.r.o. Zmena lehoty realizácie prác 0 0 PSB Bratislava 02.04.2007
PSB BA 171-41/2007 SPP a.s. Dodávka plynu VÚHE BA 0 0 PSB Bratislava
PSB BA 171-47/2007 SPP a.s. Dodávka plynu SaD Vajnory 0 0 PSB Bratislava
PSB BA 171-52/2007 SPP a.s. Dodávka plynu MO SR 0 0 PSB Bratislava
PSB BA 171-53/2007 SPP a.s. Dodávka plynu MO SR 0 0 PSB Bratislava
PSB BA 171-62/2007 OLO a.s. BA Odvoz obalov - Štúrova 15 0 0 PSB Bratislava
PSB BA 34-24/2007 SecuriLas, s.r.o., Zámocká 5, P.O.Box 250, BA mesačné kontroly a skúšky EZS/TPS, EPS, VÚ 4643 Vajnory 0 0 PSB Bratislava 31.12.2008 scan v r.2008
PSB BA 171-112/2007 MO SR ÚlogS Poskytovaní stravovania zamestnancom PSB BA 0 0 PSB Bratislava 22.11.2007
PSB BA 171-113/2007 PALPOT, Vinosady Dodávka tuhého paliva KOKS a hnedé uhlie 0 0 PSB Bratislava 01.10.2007 31.12.2007
PSB BA-171-21/2007 ZSE Energia Zmluva o dodávke elektriny 0 0 PSB Bratislava
PSB BA-171-22/2007 ZSE Energia Zmluva o dodávke elektriny 0 0 PSB Bratislava
PSB BA 171-100/2007 Márius Pedersen Zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov vyprodukovaných vo VÚ a zariadeniach MO SR 0 0 Veliteľstvo logistiky 30.11.2009
PSB BA 99-36/2007 DIW Service s.r.o. Zmena zmluvných podmienok - čas plnenia 0 0 PSB Bratislava 31.12.2007
PSB BA 99-68/2007 C-term, spol.s.r.o. Termín plnenia zmluvy 0 0 SANM- pplk.Ing. Vasko
PSB BA 35-47/2007 PRIMA Invest, spol. s.r.o.,Bakossova 60, B. Bystrica zabezpečenie obslužných činností TTZ- uholná kotolňa - VÚ 1172 Slovenský Grob 0 0 PSB Bratislava 01.01.2008 31.05.2008
IA-28-551 PM Zbrojníky, a. s., Banská Bystrica Rámcová dohoda na dodanie mäsových konzerv a konzervových kompletov 0 0 MO SR Úrad pre investície a akvizície 09.09.2008 Zmluva bez peňažného plnenia
IA-28-549 Ingeborg Tirolová, Bratislava Rámcová dohoda na dodanie historických uniforiem pre ČS OS SR 0 0 MO SR Úrad pre investície a akvizície 13.08.2008 Zmluva bez peňažného plnenia
IA-28-558 Marta BREZNANÍKOVÁ - Fortuna, Tvrdošín Rámcová dohoda na dodanie posteľnej bielizne 0 0 MO SR Úrad pre investície a akvizície 13.10.2008 30.06.2012 Zmluva bez peňažného plnenia
IA-28-556 REMPO, s. r. o., Bratislava Rámcová dohoda na dodanie športovej výstroje 0 0 MO SR Úrad pre investície a akvizície 10.09.2008 30.06.2012 Zmluva bez peňažného plnenia
IA-28-555 Tatraľan, s. r. o., Kežmarok Rámcová dohoda na dodanie osobnej bielizne 0 0 MO SR Úrad pre investície a akvizície 10.10.2008 30.06.2012 Zmluva bez peňažného plnenia