Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSBPP-142-2007 Ing. Orth Romuald, Košice Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení 616 183 0 PSB Poprad 12.09.2007 15.10.2007
PSB PO-3-121/2007 Ing. Peter Bereš, Pavlovce nad Uhrom Asanácia psinca b.č.33 K SNP Prešov 993 0 PSB Prešov 08.10.2007 19.10.2007
PSBPO-3-154/2007 Ing.Milan Mularčík-MOVYROB Prešov Oprava tepelnotechnických zariadení 1 173 0 PSB Prešov 20.11.2007 30.11.2007
PSBPO-3-155/2007 Ing.Milan Mularčík-MOVYROB Prešov Oprava elektroinštalácie 7 570 0 PSB Prešov 20.11.2007 05.12.2007
PSB PO-3-107/2007 Ing.Miroslav Barna PLASTIK Bardejov Oprava budovy veliteľstva mechanizovanej brigády 414 819 0 SEMaI 27.08.2007 21.12.2007
PSB PO-3-109/2007 Ing.Miroslav Mualrčík Movyrob Prešov Oprava stožiarovej trafostanice MS Záborské 4 645 0 PSB Prešov 15.09.2007 20.10.2007
PSB PO-3-110/2007 Ing.Miroslav Mularčík Movyrob Prešov Oprava stožiarovej trafostanice MS Ruská Nová Ves 4 751 0 PSB Prešov 15.09.2007 20.10.2007
PSB PO-3-104/2007 Ing.Miroslav Mularčík-Movyrob Prešov Porevízne opravy elektroinštalácie b.č. 28 v objekte Sokolovské kasárne 2 210 0 PSB Prešov 05.09.2007 28.09.2007
PSB PO-3-10/2007 Ján Puch Záborské Vykonávanie zámočníckych a klampiarskych prác pre potreby PSB Prešov 33 192 0 PSB Prešov 15.01.2007 31.12.2007
PSB PO-3-65/2007 Ján Puch Záborské Vykonávanie zámočníckych a klampiarskych prác pre potreby PSB Prešov 33 192 0 PSB Prešov 15.01.2007 31.12.2007
PSB PO-3-11/2007 Ján Puch Záborské Oprava hangárových vrát H3Letisko Prešov 27 250 0 PSB Prešov 07.05.2007 31.07.2007
PSB PO-3-15/2007 Ján Puch Záborské Vykonávanie opráv a údržby vodoinštalačných a kúrenárskych zariadení pre potreby PSB Prešov 9 958 0 PSB Prešov 15.01.2007 31.12.2007
PSB PO-3-32/2007 Ján Puch Záborské Oprava opláštenia biologických reaktorov ČOV 3 832 0 PSB Prešov 19.03.2007 19.04.2007
PSB PO-3-83/2007 Ján Puch Záborské Výmena parného ležatého ohrievača vody 4 213 0 PSB Prešov 25.06.2007 31.07.2007
PSB PO-3-88/2007 Ján Puch Záborské Montáž uzatváracích klapiek na kanalizačnú sieť a plavákového ventilu na šachtu budovy VOP a VOS Prešov 7 036 0 PSB Prešov 09.07.2007 31.07.2007
PSB PO-3-141/2007 Ján PUCH Záborské Oprava plynových článkov kotlov RAPID v b.č.55 6 216 0 PSB Prešov 16.11.2007 30.11.2007
PSBPO-3-162/2007 Ján PUCH Záborské Oprava výmenníka tepla b.č.46 4 969 0 PSB Prešov 10.12.2007 14.12.2007
PSBPP-82-2007 Ján Slovík Námestovo Výmena okien b.č. 13 Stráže 399 922 0 PSB Poprad 23.04.2007 31.05.2007
PSBPP-100-2007 Ján Slovík Námestovo Oprava vonkajšieho oplotenia MS Kvetnica - havária 179 828 0 PSB Poprad 09.05.2007 31.05.2007
PSB PO-3-76/2007 Ján Žolnír Košice Obnova náteru anténového stožiara Makovica 9 941 0 PSB Prešov 15.06.2007 29.06.2007