Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSB PO-3-101/2007 František Matis-GAS-SERVIS Prešov Vykonanie odborných prehlaidok a skúšok plynových zariadení 13 899 0 PSB Prešov 28.08.2007 30.09.2007
PSB PO-3-98/2007 František Sedlák REMONZA Prešov Oprava vodovodného potrubia pri budove č.1 Posádkový klu Prešov 301 0 PSB Prešov 14.08.2007 15.08.2007
PSBPO-3-139/2007 František Sedlák-REMONZA Prešov Oprava vonkajšieho vodovodu pri budove č. 16 Dukelské kasárne Prešov 1 547 0 PSB Prešov 31.10.2007 09.11.2007
PSB PO-3-149/2007 František Sedlák-REMONZA Prešov Oprava vodovodného potrubia pri budove č.19 kasárne SNP Nižná Šebastová 2 080 0 PSB Prešov 19.11.2007 28.11.2007
PSB PO-3-161/2007 František Sedlák-REMONZA Prešov Oprava vodovodného potrubia pri budove č.16 kasárne SNP Nižná Šebastová 1 765 0 PSB Prešov 10.12.2007 12.12.2007
PSB MB-63-16/2007 František TIRPÁK, Veľká Ida Kontrola a čistenie komínov v objektoch VÚ 5728 Moldava n/B., OVŠL Košice, SAMaV Košice, VÚ 3030 Veľká Ida 1 992 0 PSB Moldava n/B.
PSB MB-63-17/2007 GB Slovakia s.r.o., Levice Oprava vykladacej rampy pri b.č.16 vo VÚ 5728 Moldava n/B. 23 227 0 PSB Moldava n/B. 16.04.2007
PSB MB-63-18/2007 GB Slovakia s.r.o., Levice Oprava brán na b.č.52,11 vo VÚ 5728 Moldava n/B. 9 947 0 PSB Moldava n/B. 26.03.2007 30.04.2007
PSBPP-113-2007 HOREX Košice Odborné prehliadky požiarných vodovodov a hydrantov s odstránením závad 101 328 0 PSB Poprad 18.06.2007 29.06.2007
PSB MB-63-35/2007 IDS s.r.o. Košice Areál Úhorná- budova - stavebné riešenie a povrchové inštalácie, obstaranie dodatočného kolaudačného rozhodnutia 4 977 0 PSB Moldava n/B. 01.03.2007 31.05.2007
PSB MB-63-56/2007 IDS s.r.o. Košice Zameranie skutkového stavu 4 968 0 PSB Moldava n/B. 07.06.2007 07.07.2007
PSB MB-63-59/2007 IDS s.r.o. Košice Projekt stavebných úprav v b.č.U2 areálu OVŠL Košice 2 655 0 PSB Moldava n/B. 25.06.2007 25.07.2007
PSB MB-63-60/2007 IDS s.r.o. Košice Projekt stavebných úprav v b.č.2 areálu VÚ 3030 Veľká Ida 8 269 0 PSB Moldava n/B. 25.07.2007
PSB MB-63-61/2007 IDS s.r.o. Košice Projekt stavebných úprav v b.č.10 areálu VÚ 3030 Veľká Ida 486 0 PSB Moldava n/B. 25.07.2007
PSBPP-169-2007 Ing, Peter Chalupecký -SystémHouse, Levoča Servis MaR 150 000 0 PSB Poprad 25.10.2007 31.12.2007
PSB MB-63-30/2007 Ing. Gálffy - maloobchod s palivami, Veľká Ida Kúpa a predaj tovaru - hnedého uhlia triedeného, druh orech 1A pre VÚ 3030 Veľká Ida 18 257 0 PSB Moldava n/B. 01.02.2007 31.12.2007
PSB PO-3-1/2007 Ing. Imirch Thuróczy Nitra Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v budove VOPaS a SK Prešov 969 0 PSB Prešov
PSB MB-63-40/2007 Ing. Ivan Trnovský, Košice Kúpa apredaj hutníckeho, železiarskeho a stavebného materiálu 1 328 0 PSB Moldava n/B. 01.08.2007 31.12.2007
PSB MB-63-38/2007 Ing. Iveta Gimerská-MOLDOM, Drienov Kúpa a predaj kancelárskych potrieb a materiálu 996 0 PSB Moldava n/B. 17.04.2007 31.12.2007
PSB MB-63-19/2007 Ing. Jozef Katunský, KAREVEL, Košice Revízne práce EZS v objekte Šrobárových kasární Košice na rok 2007 2 656 0 PSB Moldava n/B. 06.06.2007 30.06.2007