Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
UIA-27/240 Antalis, a. s., Bratislava Obálky 17 262 0 rad pre investície a akvizície MoSR 10.04.2007 30.04.2007
PSB RV-32-17/2007 ANTAS B+M s.r.o Revízie a funkč.prehl. IBS 23 757 0 PSB Rožňava Ing.Milan SMIDA 02.04.2007 30.11.2007
PSB BA-346-24/2009 Anten - tech - sat, Bratislava Havária programovej skladby STV1, CNN, TA3... - h.č. 395/2009 945 0 PSB Bratislava, Ing. Milan Štaffen 27.10.2009 10.11.2009
PSB RV-1-30/2009 ANTES Odborné prehliadky a skúšky IBS-integr.bezpečn.systém 29 864 0 PSB Rožňava 27.03.2009 31.12.2009
PSB ZK 021/2007 ANTES GM spol. s r.o. Vykonanie porevíznych opráv EPS 4 878 0 PSB Zemianske Kostoľany 26.11.2007 15.12.2007
PSBTV-168-38/2006 Antes B + M, s.r.o., Súdna 13, Trenčín Revízie signalizačných zariadení v objekte Dobrák 3 319 0 PSB Trebišov Ing. Varmeďa 18.10.2006 31.12.2006
PSBMI-195/2006 ANTES B+M Trenčín Funkčné prehliadky EZS, EPS, CCTV a SKV v b. č. 10 Mestské kasárne - ISTAR 6 153 0 PSB Michalovce PhDr. Rosocháč 20.11.2006 31.12.2006
PSB PO-14-87/2009 ANTES B+M s r.o. Trenčianska Turná Havária IBS zariadenia objektu Makovica 1 995 0 PSB Prešov 28.09.2009 09.10.2009
PSB PO-14-88/2009 ANTES B+M s r.o. Trenčianska Turná Havária kamerového vnútorného okruhu perimetra a výpadok dvoch kamier vonk.okruhu Mb Prešov 2 492 0 PSB Prešov 28.09.2009 09.10.2009
PSB PO-14-103/2009 ANTES B+M s r.o. Trenčianska Turná Oprava systému IBS, havária objektu Bogota 3 537 0 PSB Prešov 26.10.2009 20.11.2009
PSB HC-205-6/2009 ANTES B+M s. r. o., Trenčianská Turná Servis, údržba a odborné prehliadky a odborné skúšky systémov IBS 22 476 0 PSB Hlohovec 30.07.2009 31.12.2009
PSB HC-32-127/2006 ANTES B+M s. r. o., Trenčín Dodatok č. 1 Oprava SKV a CCTV v objekte Vojenského archívu Trnava miestnosť č. 103, b. č. 4 - zabezpečenie objektovej bezpečnosti, ev. č. PSB HC - 32 - 50/2006 1 512 0 PSB Hlohovec 21.11.2006 05.12.2006
PSB HC-4-26/2007 Antes B+M s. r. o., Trenčín Dodatok č. 3 k Zmluve o servise a údržbe PSN a PTV č. 4011/Z/04/H 14 758 0 PSB Hlohovec 16.03.2007 31.12.2007
PSB HC-4-27/2007 Antes B+M s. r. o., Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o servise a údržbe PSN č. 4023/Z/05/H 12 057 0 PSB Hlohovec 16.03.2007 31.12.2007
PSB HC-4-28/2007 Antes B+M s. r. o., Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o servise a údržbe EPS č. 4022/Z/05/H 7 889 0 PSB Hlohovec 16.03.2007 31.12.2007
PSB HC-4-50/2007 Antes B+M s. r. o., Trenčín Dodatok č. 3 k Zmluve o servise a údržbe EPS č. 4022/Z/05/H 0 0 PSB Hlohovec 21.05.2007 31.12.2007
PSB PO-13-38/2008 Antes B+M s.r.o Oprava integrovaného bezpeč. systému 2 868 0 PSB Prešov 25.03.2008 31.03.2008
PSB RV-227-12/2009 ANTES B+M s.r.o. Oprava kamerového systému (IBS) b.č.02 a b.č. 016 1 650 0 PSB Rožňava 21.09.2009 25.09.2009
PSB PO-1-35/2010 ANTES B+M s.r.o. Vykonávanie OPaOS a pravidelných odborných kontrol IBS - SAMaV Košice 28 700 16 591 PSB Prešov 30.03.2010 15.12.2010
PSB PO-1-36/2010 ANTES B+M s.r.o. Vykonávanie OPaOS a pravidelných odborných kontrol IBS - VÚ 1018, VOP Prešov 30 241 17 043 PSB Prešov 30.03.2010 15.12.2010