Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
UVSNR-87-11/2007 ALMI- stavebné práce Zmluva o dielo - oprava hydroizolácie strešnej krytiny 386 0 VS NR 23.07.2007 01.08.2007
KaVSÚ-4-605/2008 ALOSEC, s. r. o. Trenčín KZ - príklepový pneumatický uťahovák CPV: 29451000-5 1 022 0 OS SR 02.06.2008 02.07.2008 D1
VHÚ 4-11-8_2009 ALOSEC, spol.s.r.o Zmluva o dielo 12 015 0 VHÚ 06.04.2009 30.05.2009
BARMO-0711059901013 ALPIN - výškové práce oprava strechy 3 159 0 BARMO 05.12.2007 30.04.2008
PSBBB-8-3-115/2008 ALVEST s.r.o. Odstránenie poruchy na prevzdušňovacom zariadení PAMP - 4, ČOV Sliač 1 826 0 PSB Banská Bystrica 22.09.2008 30.09.2008
PSBZV-297/2009 ALVIN, s. r. o. Vykonanie a kontroly komínov, dymovodov v pôsobnosti PSB Zvolen 6 242 0 PSB Zvolen 01.04.2009 31.12.2009
UIA-27/251 AMEDIS, spol., s r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany Detektor Bio RAZER 464 0 VePS 16.05.2007 31.12.2007
ZV-1-87-2009 AMES Kamenné Kosihy ZoD č.79/2009 Oprava havárie sprchových kútov v budove UŠZV 12 975 0 USZV MO SR 14.10.2009 30.10.2009
PSBTV-18-92/2007 AmHO Metal, s.r.o., Františka Hečku 1, Michalovce Dodávka koksu 6 639 0 PSB Trebišov Ing. Dušan Varmeďa 15.11.2007 31.12.2007
PSBZV-110/2008 AMSTAVBA s.r.o. Prečistenie odpadovej kanalizácie v obj. ÚFZ Zvolen, KSNP 929 0 PSB Zvolen 10.11.2008 14.11.2008
PSBZV-455-2/2008 AMSTAVBA s.r.o. Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v RVS Strážše 9 192 0 PSB Zvolen 14.11.2008 20.11.2008
PSBZV-47/2008 AMSTAVBA s.r.o. Prečistenie odpadovej kanalizácie v obj. ÚFZ Zvolen 2 158 0 PSB Zvolen 02.06.2008 04.06.2008
PSBZV-222-2/2008 AMSTAVBA s.r.o. Preloženie a výmena vodovodného potrubia v objekte Stráže 24 183 0 PSB Zvolen 29.07.2008 29.07.2008
PSBZV-248-2/2008 AMSTAVBA s.r.o. Oprava uzáveru vody 3 683 0 PSB Zvolen 29.07.2008 29.07.2008
PSBZV-249-2/2008 AMSTAVBA s.r.o. oprava poškodeného rozvodu úžitkovej vody 5 476 0 PSB Zvolen 29.07.2008 29.07.2008
PSBZV-59/2008 AMSTAVBA s.r.o. Prečistenie odpadovej kanalizácie v obj. ÚFZ Zvolen, KSNP a RVS Stráže 597 0 PSB Zvolen 04.07.2008 11.07.2008
PSBZV-67/2008 ANALPO, s.r.o. Rozbor vody -KSNP, ÚFZ, VÚ Kremnica a VÚ Močiar 996 0 PSB Zvolen 19.08.2008 31.10.2008
PSBZV-122/2006 ANALPO, s.r.o. Tfyzikálno-chemický a mikrobiologický rozbor pitnej vody 146 0 PSB Zvolen 22.11.2006 30.11.2006
PSBZV-114/2006 ANALPO, s.r.o. Tfyzikálno-chemický a mikrobiologický rozbor pitnej vody 166 0 PSB Zvolen 22.11.2006 30.11.2006
RVP-84-10-2007 Andrea ADAMČIAKOVÁ Kúpna zmluva 365 0 Riaditeľstvo Vojenskej polície 23.03.2007 23.03.2007