Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
VSBB-56100-02-2006 SLOVNAFT, a.s. Bratislava Zmluva o palivových kartách Zlatá a Strieborná spoločnosti SLOVNAFT 3 736 1 152 zemná vojenská správa Banská Bystrica 07.11.2006
VSBB-2-2009 ROBUS s.r.o. , Krupina Zmluva č.2/2009 o likvidácii neupotrebiteľného majetku štátu vo vlastníctve SR 0 0 zemná vojenská správa Banská Bystrica 30.11.2009
VSBB-37-2006 Elektro recycling s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o dielo č. D/37/06 0 0 zemná vojenská správa Banská Bystrica 06.07.2006 Likvidácia neupotrebiteľného elektro odpadu
VSBB-6-3-35-2006 Zberne surovín Žilina , a.s. Žilina Kúpna zmluva na dodávku druhotných surovín 0 0 zemná vojenská správa Banská Bystrica 10.07.2006 Likvidácia neupotrebiteľného železného odpadu
UIA-800-2010 SOFTEL spol. s r. o., Žilina Poskytovanie mimozáručných servisných služieb na zariadeniach RKS Inmarsat 33 000 33 000 ZaSKIS TN 02.03.2010 02.03.2011
UIA-845-2010 VERSITY, a.s., Bratislava Poskytovanie mimozáručného servisu 116 178 101 046 ZaSKIS TN 17.05.2010 31.12.2010
UIA-8001-2009 SOFTEL spol. s r. o., Žilina Poskytovanie mimozáručných servisných služieb na zariadeniach RKS Iridium - Renegát 24 895 24 895 ZaSKIS TN 01.10.2009 01.10.2010
UIA-839-2009 Beset, spol. s r. o., Bratislava, SEVITECH, a. s., BA Mimozáručná servisná podpora aplikačných modulov integrovaného informačného systému 2 439 669 1 390 076 ZaSKIS TN 22.10.2009 31.12.2010
UIA-26/178 ECIS,v.o.s. Košice Generálna oprava, profilaktika, servisná prehliadka systému WILD RC 30 ASOC 111 864 0 VzS 25.05.2006 31.10.2006
UIA-27/1029 Kalmatex,s.r.o Kosihovce Letný a zimný pracovný odev SPV-96 181 904 0 VzS 31.10.2007 14.12.2007
UIA-28/127 Kalmatex,s.r.o Kosihovce Letný a zimný pracovný odev SPV-96 315 700 0 VzS 28.03.2008 28.08.2008
UIA-28/1059 Kalmatex,s.r.o Kosihovce Letný a zimný pracovný odev SPV-96 151 074 0 VzS 22.08.2010 31.10.2008
UIA-29/145 Kalmatex,s.r.o Kosihovce Letný a zimný pracovný odev SPV-96 66 275 0 VzS 20.08.2009 31.10.2009
VZS-53/2008 Viliam Turan TURANCAR Nitra Dodávku autobusu ISUZU Turquoise kat.M3,tr.III pre dopravu osôb 123 791 0 VZaH Smrekovica 26.03.2008 23.05.2008
VZS-73/2008 Vladimír Richtárik RILINE Ružomberok Rekonštrukcia komunikácie z Podsuchej km 2,00 do areálu zotavovne 20 323 0 VZaH Smrekovica
UIA-2010/120 ERIK JV s.r.o., Bratislava Opravy prehliadkových zbraní 3 000 3 000 VVzS, GŠ OS SR, VePS 13.04.2010 30.11.2010
UIA-2010/139 MEANDER,TnB Periodické prehl.horolez.mat. 1 017 0 VVzS 12.05.2010 30.11.2010
UIA-2010/126 MANIPUL, TN Servis.opravy agreg. L-410 108 000 0 VVzS 23.02.2010 30.11.2010
UIA-2010/141 WILLING, ZV Servis.opravy agreg. Mi-2 62 000 0 VVzS 23.06.2010 30.11.2010
UIA-2010/840 MANIPUL, TN Prechod na bezGO L-410 54 145 0 VVzS 12.04.2010 31.05.2010