Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
USZV-2-34-2010 GURMAN s.r.o. Dobrá Niva KZ č. 34/2010 na mäsové výrobky 0 26 730 ZV MO SR 19.04.2010 31.12.2010
USZV-2-35-2010 ROBUS s.r.o. Krupina Zmluva č. 35/2010 na likvidáciu neupotrebiteľného majetku 0 0 ZV MO SR 26.04.2010 31.12.2010
USZV-2-36-2010 PUR-STAV s.r.o. Lieskovec ZoD č. 36/2010 na opravu budovy č. 9 Jakub Village 85 463 85 463 ZV MO SR 29.04.2010 15.09.2010
USZV-2-37-2010 ROBUS s.r.o. Krupina Zámenná zmluva č. 37/2010 hnuteľného majetku 330 0 ZV MO SR 04.05.2010 30.07.2010
USZV-2-39-2010 Milan Vincent Veľký Krtíš Zmluva o poskytnutí služby č. 39/2010 10 402 5 202 ZV MO SR 04.05.2010 31.12.2010
USZV-2-40-2010 Igor Slemenský Detva Zmluva o poskytnutí služby č. 40/2010 na odborné prehliadky a skúšky 5 845 5 845 ZV MO SR 20.05.2010 30.11.2010
USZV-2-41-2010 Veľkokrtíšsky sociálny podnik n.o. Veľký Krtíš Zmluva o poskytnutí služby č. 41/2010 70 327 36 949 ZV MO SR 12.05.2010 31.10.2010
USZV-2-42-2010 LYNX s.r.o. Košice ZoD č. 42/2010 - Computer Assisted Exercises 173 502 152 758 ZV MO SR 12.05.2010 30.12.2010
USZV-2-43-2010 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. 109/2009 527 409 490 000 ZV MO SR 01.07.2010 30.06.2011
USZV-2-44-2010 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany Zmluva o združenej dodávke elek. energie č. 43/2010 527 409 490 000 ZV MO SR 01.07.2010 30.06.2011
USZV-2-45-2010 Milan Vincent Veľký Krtíš Zmluva o poskytnutí služby č. 44/2010 na chem. likvidáciu nežiadúcich krovín a burín 5 897 0 ZV MO SR 18.05.2010 31.10.2010
USZV-2-46-2010 KRAJMONT s.r.o. Nová Bošáca ZoD č. 45/2010 na TOO kotolne č. 2 8 969 8 969 ZV MO SR 09.07.2010 10.09.2010
USZV-2-47-2010 Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 46/2010 207 0 ZV MO SR 01.05.2010 30.04.2011
USZV-2-51-2010 IZONA Veľký Krtíš ZoD č. 49/2010 na opravu budov č. 54, 55 a 56 37 215 0 ZV MO SR 03.06.2010 31.10.2010
USZV-2-52-2010 DODO Jozef REVID Krupina Zmluva o poskytovaní služieb č. 50/2010 na vykonanie odborných prehliadok a odb. skúšok el. zariadení 13 026 13 026 ZV MO SR 08.06.2010
USZV-2-53-2010 VLM SR š.p. Pliešovce KZ č. 51/2010 na odstránenie stromov, drevín a krovís 2 0 ZV MO SR 03.06.2010 30.11.2010
USZV-2-55-2010 PR QUERKUS s.r.o. B. Bystrica ZoD č. 14/06/2010 na odstraňovanie a likvidáciu azbestocementovej krytiny 42 765 42 765 ZV MO SR 22.06.2010 31.08.2010
USZV-2-57-2010 IZONA Veľký Krtíš ZoD č. 54/2010 na opravu a náter strešnej plechovej krytiny 32 986 0 ZV MO SR 25.06.2010 31.08.2010
USZV-2-58-2010 Združenie Lešť 2010 K.P.A. a.s. Bratislava ZoD č. KaVSÚ-3-322/2010 na rekonštrukciu a modernizáciu objektov Slávia 300 5 573 758 4 645 399 ZV MO SR 07.05.2010 02.07.2011
USZV-2-59-2010 STAVMAL Bzovík ZoD č. zhotoviteľa 1/2010 na hygienické maľby a nátery 25 000 25 000 ZV MO SR 06.07.2010 10.12.2010