Zmluva č. 6541404849

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6541404849
Dodávateľ:Kooperatíva
Predmet zmluvy - názov zmluvy:havarijné poistenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:330,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:330,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica
Poznámka:doba neurčitá

Prílohy