Zmluva č. 50/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:50/2006
Dodávateľ:JUDr. Urbáni
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Právne služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica
Poznámka:fakturácia, doba neurčitá

Prílohy