Zmluva č. o poskytovani sluzieb ASTRA/3

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:o poskytovani sluzieb ASTRA/3
Dodávateľ:ASTRA Detva
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Upratovanie
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 334,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 334,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica
Poznámka:doba neurčitá

Prílohy