Zmluva č. 32/2010/sluzby

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:32/2010/sluzby
Dodávateľ:Mesto Lučenec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 616,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 616,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica

Prílohy