Zmluva č. A/2008/16526/1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A/2008/16526/1
Dodávateľ:UPSVAR Veľký Krtíš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 074,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 074,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica

Prílohy