Zmluva č. 2009/09656

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2009/09656
Dodávateľ:ObU Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 720,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 720,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica

Prílohy