Zmluva č. 09/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09/2006
Dodávateľ:Porsche Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:OMV
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 812,42
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 812,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica

Prílohy