Zmluva č. RO21/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:RO21/2009
Dodávateľ:IVES Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:APV
Zmluvne dohodnutá čiastka:943,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:943,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica

Prílohy