Zmluva č. 1/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2005
Dodávateľ:ELVYT, Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborné prehliadky výťahu
Zmluvne dohodnutá čiastka:102,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:102,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:106,10
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy