Zmluva č. RU150/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:RU150/2003
Dodávateľ:VE-TEX s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 556 184,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 556 184,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:UNB-FNBA

Prílohy