Zmluva č. P399/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:P399/2003
Dodávateľ:Nimag spol. s r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 2 Kúpnej zmluvy č. 21/2003 uzatvorenej 27. 10. 2003
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:UNB-FNBA

Prílohy