Zmluva č. P120/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:P120/2004
Dodávateľ:ASKIN & CO s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 01-04-013 FNsP sv. CaM Petržalka
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 207 987,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 207 987,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:UNB-FNBA

Prílohy