Zmluva č. A/30/2002+dodatok

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A/30/2002+dodatok
Dodávateľ:OLYMPUS C&S, spol. s r.o., organizačná zložka
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Čiastková kúpna zmluva č.1/2002/4
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 399 999,90
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 399 999,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:UNB-FNBA

Prílohy