Zmluvy za Slovenská zdravotnicka univerzita v Bratislave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2010-072 Best Stav s.r.o., Fraňa Mojtu 23, 949 01 Nitra zmluva o dielo - stavebné práce - NFM 487 186 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 18.10.2010
2010-069 BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, 841 04 Bratislava kúpna zmluva na všeobecný materiál a kity pre molekulárnu biológiu 32 159 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 30.07.2010
2010-077 Data System Soft,spol. s r.o.,Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava kúpna zmluva na 20ks notebookov 21 967 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10.09.2010
2010-097 DENT ALL s.r.o., Wolkerova 23, 080 01 Prešov kúpna zmluva NH PP 0310 - Stomatologické RTG prístroje 51 750 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 27.10.2010
2010-098 DENT ALL s.r.o., Wolkerova 23, 080 01 Prešov kúpna zmluva NH PP 0310 - Stomatologické kreslá 70 080 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 27.10.2010
2010-073 DÚHA a.s., Čapajevova 29, 080 01 Prešov zmluva o dielo - stavebné práce BBII. 1 790 001 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10.08.2010
2010-123 EVPÚ a.s.,Trenčianska 19,018 51 Nová Dubnica, EOU 030-806/10 zmluva o dielo - dodávka tovarov,služieb k technickému zariadeniu EVPU 235 774 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12.10.2010 12.04.2011
2010-039 INSSPOL s.r.o., Zátišie 12, 831 03 Bratislava zmluva o dielo rekonštrukcia TZ - výroba tepla 235 896 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 21.04.2010
2010-095 INSSPOL s.r.o., Zátišie 12, 831 03 Bratislava zmluva o dielo - odstránenie havarijného stavu 304 658 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 28.09.2010 31.10.2010
2010-112 Kvant spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava kúpna zmluva PP 0210 - školiaci materiál,pomôcky - učebné pomôcky 55 467 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 21.12.2010