Zmluva č. 05070010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05070010
Dodávateľ:BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 050/700/10 - Rekonštrukcia objektu trafostanice v areáli SMU
Zmluvne dohodnutá čiastka:78 169,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:78 169,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v €.

Prílohy