Zmluva č. 00723010-1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:00723010-1
Dodávateľ:Panax F.C.S., spol. s r.o., Krásna Hôrka 292, 027 44 Tvrdošín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 01/2010 FCS TS - dodanie a namontovanie výklopného nástupného schodu k technologickému motorovému vozidlu MERCEDES SPRINTER
Zmluvne dohodnutá čiastka:821,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:821,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v €.

Prílohy