Zmluva č. 06721010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06721010
Dodávateľ:ATest, spol. s r.o., Gajová 15, 811 09 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva T74410 - Meracie zariadenie Winters Model 100 Iodine-Stabilized HeNe Laser a Laser Heterodyne Systems
Zmluvne dohodnutá čiastka:66 283,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:66 283,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v €.

Prílohy