Zmluva č. 14370009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14370009
Dodávateľ:Peugeot Bratislava, spol. s r.o., Ivánska cesta 30, 821 04 Brtislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - 1 ks Malé technologické vozidlo, 4 ks Veľké technologické vozidlá
Zmluvne dohodnutá čiastka:104 049,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:104 049,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v €.

Prílohy