Zmluva č. 158-300-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:158-300-2007
Dodávateľ:Aquatest P and R, s.r.o. Malá 15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia pozorovacích sond
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský hydrometeorologický ústav

Prílohy