Zmluva č. 07470009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07470009
Dodávateľ:Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 94100034 Analýza strát energií na zariadeniach SMU
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 850,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 850,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Cena je uvedená v €.

Prílohy