Zmluva č. R-49/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R-49/1996
Dodávateľ:Ing. Juraj Poproč J + P, Meračská kancelária - združenie, Liptovský Mikuláš, Ul. M.M. Hodžu 28
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vyšná Boca
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 651,31
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:16 487,56
Celková dohodnutá čiastka:20 138,87
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 457,41
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Prílohy