Zmluva č. 399/9/2007/NZ/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:399/9/2007/NZ/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:ALCHEM spol s.r.o., Senica, Hlbocká 1034
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prípravky na ochranu rastlín
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy