Zmluva č. 397/9/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:397/9/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:YELL, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:poplachový systém narušenia-kontrola
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy