Zmluva č. 395/88/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:395/88/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:Alliance Instruments, Salzburg, Austria, Ablsdorferstrasse 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:servis automat.analyzátora vín
Zmluvne dohodnutá čiastka:757,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:757,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy