Zmluva č. 330/416/2007/UKSUP/Ba/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:330/416/2007/UKSUP/Ba/2007
Dodávateľ:CK BUSINESS AIR TRAVEL s.r.o., Bratislava, Šancová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:letenka
Zmluvne dohodnutá čiastka:205,07
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:205,07
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy