Zmluva č. 78/550/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:78/550/2010
Dodávateľ:Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Podklady pre navrhovanie konštrukcií na účinky zaťaženia snehom - úloha VaV
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:19 400,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MHV SR

Prílohy