Zmluva č. R-47/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R-47/1996
Dodávateľ:Ing. Juraj Poproč J + P, Meračská kancelária - združenie, Liptovský Mikuláš, Ul. M.M. Hodžu 28
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Okoličné
Zmluvne dohodnutá čiastka:31 069,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:23 850,40
Celková dohodnutá čiastka:54 919,91
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:13 825,27
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Prílohy