Zmluva č. 209/289/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:209/289/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:TEX-PRINT v.d., Gajary, Továrenská 1066
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotovenie zástav SR a EÚ
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy