Zmluva č. 207/286/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:207/286/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:KUSYN - laboratórne zariadenia, Bratislava, Žitavská 22
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Topné hniezda
Zmluvne dohodnutá čiastka:321,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:321,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy