Zmluva č. 206/285/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:206/285/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:Psychiatrická nemocnica, Hronovce, Jána Zelenyáka 65
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Plátené vrecká
Zmluvne dohodnutá čiastka:464,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:464,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy