Zmluva č. 147/223/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:147/223/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:SMÚ BA, Bratislava, Karloveská 63
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Sekundárny tlmivý roztok
Zmluvne dohodnutá čiastka:24,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy