Zmluva č. 145/221/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:145/221/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:LAMBDA LIFE a.s., Bratislava, Bojnícka 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Železo
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy