Zmluva č. 13/391/2006/UKSUP/BA/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/391/2006/UKSUP/BA/2006
Dodávateľ:ŚHARK, Piešťany, Mierova 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Farba značkovacia
Zmluvne dohodnutá čiastka:481,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:481,67
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy