Zmluva č. 13/109/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/109/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:LABSERVICE spol s.r.o., Spišská Nová ves, Duklianska 55
Predmet zmluvy - názov zmluvy:analyt.štandardy
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 063,23
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 063,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy