Zmluva č. 138/212/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:138/212/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:Pb-anal RNDr.Śtefan Bartha, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kal z čistiarne odpadových vôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy