Zmluva č. PZ00154767/001/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PZ00154767/001/2010
Dodávateľ:Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava-Ružinov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy