Zmluva č. 9/ZOD/2004/KPU PO/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/ZOD/2004/KPU PO/2004
Dodávateľ:Besalux - Jaroslav Bella, Vranov nad Topľou, Dubnik 1533
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonávanie čistiacich upratovacích prác.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy