Zmluva č. 8/2009/KLUPO/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8/2009/KLUPO/2009
Dodávateľ:Besalux - Jaroslav Bella, Vranov nad Topľou, Dubnik 1533
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonávanie hygienických a čistiacich prác
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy