Zmluva č. 8015474904/2005/TSUP/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8015474904/2005/TSUP/2005
Dodávateľ:Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 1, Dostojevského rad 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú preádzkou motorového vozidla - BASIC
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326

Prílohy