Zmluva č. R-41/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R-41/1996
Dodávateľ:Ing. Jozef Strýček, Žilina, Nám. požiarnikov 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Novoť
Zmluvne dohodnutá čiastka:86 171,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:9 964,54
Celková dohodnutá čiastka:96 135,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:20 058,95
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Prílohy