Zmluva č. 37/200708-06/2007/SVUZV/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:37/200708-06/2007/SVUZV/2007
Dodávateľ:BioTech s.r.o., Bratislava, Dúbravská cesta 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka Prekladový autokláv Systec
Zmluvne dohodnutá čiastka:46 640,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:46 640,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918

Prílohy