Zmluva č. 367/65/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:367/65/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:SAO s.r.o., Sládkovičovo, J. Dalloša 1349
Predmet zmluvy - názov zmluvy:vykonanie odbornej skúšky na zdvíhacie zariad.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy